Hvordan skape en Bærekraftig forretningsmodell?

Lenge før vi begynte på året 2021 hadde flere bedrifter begynt implementeringen av bærekraftige tiltak i sine forretningsstrategier for å forbedre; prosesser, forfølge vekst og øke verdien til firmaene sine i stedet for å fokusere på omdømme alene. Vi har lenge snakket om bærekraft med økende anerkjennelse for behov og handling, derfor ble 2020 et veldig spesielt år da vi verden over faktisk kunne se en verden som stoppet opp, gatene var tomme og naturen ga oss et bilde på hva som kunne være og ga de mest forurensede plasser i verden en blå himmel og rent vann for noen uker.

Dessverre forblir konseptet for de fleste abstrakt, teoretisk og handlingslammet. I 1987 ga FN ut “Our Common Future” - også kjent som Brundtland-rapporten. Brundtland-rapporten skisserte følgende beskrivelse av bærekraftig utvikling:

"Bærekraftig utvikling er utvikling som oppfyller dagens behov uten at det går ut over fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov."

Tidligere har det alltid vært et ideelt forslag for ledere å svare på miljøproblemer. Nylig har imidlertid dette perspektivet endret seg: Det å være grønn og bærekraftig er ikke lenger en kostnad, men heller en katalysator for innovasjon, nye markedsmuligheter og velstandsskaping.

Så hvordan måler vi en bærekraftig virksomhet?

John Elkington (1994) utviklet det som omtales som “trippel bunnlinjen” og betyr i utgangspunktet at en bærekraftig virksomhet ikke bare ser ut til å ha en sunn økonomisk bunnlinje, men også sunne sosiale og miljømessige bunnlinjer. Dette konseptet er også kjent som: People, Planet, Profit.

The ABC Framework

ABC-rammen (act - build - change / Handling, Bygge, Endring) gir en plan for å sette bærekraft i sentrum for forretningsstrategi, styring og ledelse. Det gjør det mulig for selskaper å spille sin fulle rolle i etableringen av en rettferdig og bærekraftig verden. Den nye rammen Verden rundt oss endrer seg raskere enn noen gang før. Nå må æra med isolerte bærekraftsstrategier ta slutt; etablering av forretningsstrategier som tar bærekraft som grunnlaget deres må begynne.

Få selskaper er grunnlagt med en bred forpliktelse til bærekraft. For å utvikle en, trenger selskaper ledelsesengasjement, en evne til å engasjere seg med flere interessenter langs verdikjeden, utbredt ansattes engasjement og disiplinerte mekanismer for utførelsen. Et økende antall selskaper legger merke til disse skiftene og har vurdert bærekraftsrelaterte strategier som er nødvendige for å være konkurransedyktige. Studier viser at “svært bærekraftige” selskaper overgikk sine kolleger betydelig når det gjelder både aksjemarkedet og regnskapskriteriene.

Transformasjonen mot bærekraftig virksomhet og det økonomiske skiftet mot bærekraft vil være mest effektiv hvis prosessen er basert på en "handling, bygg, endring" -tilnærming til selskapets strategi, styring og ledelse. Dette "handle, bygge, bidra" -rammeverket er vår plan for fremtiden for bærekraftig virksomhet.

Grønn virksomhet - Valget av Grønt i verdikjeden

En grønn virksomhet skal som vanlig tjene penger, men "grønt" betyr å gjøre det mens du på en bærekraftig måte utnytter muligheter som naturen gir, og uten å skade miljøet. Grønn virksomhet kan defineres fra to perspektiver: den ene relaterer seg til produksjonen i form av grønne produkter eller tjenester, mens den andre forholder seg til prosess med økonomisk aktivitet. Dette betyr at gründere kan gå inn i "grønn virksomhet" -sektoren ved å enten tilby miljøvennlige produkter / tjenester eller gjennom en miljøvennlig prosess.

Så grønnere prosesser tar sikte på både:
  • Øke effektiviteten av inngangene som brukes i bedriften (redusere bruken av energi, materiale og vann mens du øker eller opprettholder samme nivå av produkt- eller tjenesteleveranse).
  • Redusere mengden utilsiktet produksjon (redusere avfall, forurensning og overdreven ødeleggelse av naturressurser).

Her er noen tips om hvordan du kan gjøre prosessene i en virksomhet grønnere:
  • Ta hensyn til råvarene dine: Når du velger råvarer, tenk bærekraftig. Dette kan bety organisk, biologisk nedbrytbart, resirkulerbart eller fornybart.
  • Organiske landbruksprodukter, biologisk nedbrytbar plast eller tre fra bærekraftig skogbruk er eksempler på råvarer som gjør din virksomhets fotavtrykk grønnere.
  • Grønt ditt energi- og vannforbruk: Din bedrift vil sannsynligvis kreve energi og / eller vann. Du kan gå grønt ved å bruke energi fra fornybare kilder som solenergi, og ved å bruke høstet regnvann, for eksempel. Du kan også redusere energiforbruket ditt ved å bruke mer energieffektivt utstyr.
  • Minimer utslippene dine: Bytt til drivstoff som er så grønt som mulig, og bruk utstyr som gir minst mulig utslipp. Noen ganger kan en bytte fra en dieselgenerator til en elektrisk maskin redusere kostnadene mens du rengjør den lokale luften.
  • Reduser, gjenbruk og resirkuler avfall: Reduser ved å bruke så lite som mulig. Gjenbruk det som kan gjenbrukes. For avfall som du ikke kan gjenbruke selv eller gi andre til gjenbruk, gi det inn til gjenvinning. Til slutt, for avfall som ikke kan brukes eller resirkuleres, kast det på en forsvarlig måte.
  • Transport ansvarlig: Minimer avstandene som brukes til transport, reduser vekt og volum gjennom effektive emballasjealternativer, unngå mindre enn full last, planlegg effektive reiser, og velg de minst miljøskadelige alternativene som er tilgjengelige under transport. Tenk også på å dele transport med andre når det er mulig.
  • Tenk utenfor boksen: Bruk kreativiteten din til å tjene penger mens du hjelper miljøet. Miljøentreprenører har en tendens til å være innovatører. Noen ganger er det behov for sofistikerte teknologier, vitenskapelig ekspertise eller en stor sum penger for å gjøre en innovativ idé til virkelighet. Men noen ganger kan du også bruke ressurser som allerede er tilgjengelige i samfunnet ditt og transformere dem for å tjene penger. For eksempel har du kanskje hørt om innovative ideer som miljøkjølere laget av kasserte plastflasker eller kopper og tallerkener laget av kaffekvern.

Første Steg mot en Grønn Virksomhet

For å starte en bedrift, må du utvikle en forretningsplan. En forretningsplan er et dokument som angir en virksomhets fremtidige mål og strategier for å oppnå dem. Utviklingen av planen er ikke en prosess over natten, og det kan ta flere uker eller måneder å fullføre. Forretningsplanen for den grønne virksomheten din skal dekke alle aspektene som skal vurderes før du starter virksomheten. Et godt tips for å komme i gang er å inkludere en Bærekraft SWOT-analyse (sSWOT). Dette er basert på en standard SWOT-analyse - et etablert forretningsverktøy som brukes til å evaluere et selskaps konkurranseposisjon ved å analysere dets styrker, svakheter, muligheter og trusler. SSWOT er en ny, grønn versjon av det tradisjonelle verktøyet. Det hjelper bedrifter med å identifisere og vurdere miljørisiko og å sette i gang miljøutfordringer. På denne måten kan sSWOT også være nyttig for å sette i gang nye bærekraftige produkter og forretningsideer.


No items found.
...